EN 

Громадська експертна рада

Створення Громадської експертної ради при Українській частині Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС є важливою і непересічною подією, оскільки таким чином інституціалізувалася співпраця між громадськими експертами та урядом з широкого кола питань європейської інтеграції. Водночас, вперше створено платформу за участю провідних громадських експертів у сфері європейської інтеграції, що сприятиме консолідації відповідних громадських ініціатив.

Діяльність Ради дозволяє, з одного боку, підвищити прозорість діяльності Уряду з питань європейської інтеграції (адже, Комітет з питань співробітництва і є тією інституцією, яка опікується усім спектром питань відносин між Україною та ЄС), а з іншого боку, підвищити якість рішень, що приймаються Українською частиною Комітету через залучення громадської експертизи.

Комітет з питань співробітництва між Україною та ЄС є інституцією, утвореною Угодою про партнерство і співробітництво між Україною та ЄС з метою сприяння реалізації Угоди та розвитку співпраці між ЄС та Україною. Українську частину Комітету очолює віце-прем’єр міністр у справах європейської та міжнародної інтеграції, а до складу Комітету входять заступники міністрів та представники різних міністерств України.

Основними завданнями Громадської експертної ради, згідно з Положенням про неї, було визначено:

* надання експертно-аналітичної підтримки роботі Української частини Комітету та його підкомітетів;
* залучення та представлення інтересів і позицій громадянського суспільства у роботі Української частини Комітету та його підкомітетів;
* сприяння прозорості роботи Української частини Комітету та його підкомітетів.

Склад ради

До складу Ради можуть входити представники громадських та благодійних організацій, інших об’єднань громадян, аналітичних центрів, бізнес-асоціацій, наукових установ, засобів масової інформації, міжнародних організацій тощо.

Склад Громадської експертної ради затверджується рішенням Української частини Комітету, зміни до її складу вносяться за погодженням з Громадською експертною радою. Організація, що бажає направити своїх представників для участі у Громадській експертній раді, подає письмову заяву та інформацію про організацію Голові Ради.

На сьогодні до складу Ради увійшов 31 громадський експерт. Усі експерти є представниками аналітичних центрів, які системно займаються питаннями європейської інтеграції, або представниками всеукраїнських громадських організацій, фондів, що опікуються питаннями європейської інтеграції. Також до складу Ради увійшло два представники провідних проектів технічної допомоги ЄС.

Громадську експертну раду очолює Голова, який обирається членами Ради строком на два роки та затверджується Головою Української частини Комітету. Головою Ради було обрано Валерія Чалого, Заступника Генерального директора Центру Разумкова. Функції Секретаріату Ради покладено на Європейську програму Міжнародного фонду “Відродження”.

Компетенція Ради

Відповідно до Положення про свою роботу Громадська експертна рада:

1. інформує членів Української частини Комітету та його підкомітетів щодо позицій різних груп інтересів громадськості та асоціацій з питань, що належать до компетенції Української частини Комітету та його підкомітетів;
2. готує за результатами громадських обговорень та громадського моніторингу пропозиції для розгляду на засіданнях Української частини Комітету та його підкомітетів;
3. забезпечує організацію проведення консультацій з громадськістю з питань, що належать до компетенції Української частини Комітету та його підкомітетів;
4. надає Українській частині Комітету експертні консультації та здійснює аналітичну діяльність на відповідний запит Української частини Комітету або за власною ініціативою;
5. надає допомогу у формуванні порядку денного засідань Української частини Комітету та його підкомітетів;
6. отримує в установленому порядку від Української частини Комітету та його підкомітетів інформаційні, аналітичні та інші матеріали, необхідні для організації своєї роботи;
7. забезпечує проведення громадського моніторингу виконання домовленостей, досягнутих під час спільних засідань Комітету та його підкомітетів.

Порядок роботи Ради

Основною формою роботи Громадської експертної ради є її засідання та засідання її робочих груп. В рамках Громадської експертної ради утворені робочі групи, які працюють при Українській частині Комітету, зокрема „Зовнішня та безпекова політика”, а також при українських частинах підкомітетів, зокрема „Торгівля та інвестиції”, „Економічні та соціальні питання, фінанси та статистика”, „Політика в сфері підприємств, конкуренція, співробітництво в регуляторній сфері”, „Енергетика, транспорт, ядерна безпека та екологія”, „Митне та транскордонне співробітництво”, „Юстиція, свобода та безпека”, „Наука та технології, дослідження та розробки, освіта, культура, громадське здоров’я, інформаційне суспільство та медіа”. До робочих груп входить ширше коло експертів, кожен з яких не обов’язково є членом Ради.
© 2007 – 2009   Портал "Європейський простір". Використання матеріалів вітається за умови гіперпосилання: http://eu.prostir.ua

Украина онлайн
      Украинский портАл   
      META-Ukraine