EN 

Українська мережа європейських клубів

Метою української мережі європейських клубів є сприяння євроклубам у координації своєї діяльності, а також всебічна інформаційна, методична та організаційна підтримка руху європейських та атлантичних клубів в Україні.

Cтан розвитку євроклубів в Україні

Євроклуб – форма організації молоді, що сприяє творчій реалізації її членів, залученню молоді до участі в європейських ініціативах, інформуванню з питань європейської інтеграції, громадянській освіті та громадській діяльності молоді. Євроклуби можуть реєструватись як громадські молодіжні організації, або існувати при навчальних закладах, громадських організаціях, підприємствах.

Перші євроклуби виникли в Португалії, звідки поширились в країнах Європи та в світі. За понад десятиріччя з моменту заснування перших євроклубів в Україні, справжня мережа євроклубів так і не стала реальністю. Становлення мережі не відбулось з різних причин, переважно пов’язаних з нерозумінням сутності євроклубів та потенційної ролі цієї форми організації молодіжної активності у справі європеїзації суспільства, ефективнішої реалізації європейського вибору України.

Основними "стейкхолдерами" у розвитку євроклубів в Україні були Представництво Європейської Комісії в Україні та Міністерство освіти і науки України (МОН). Перше проголошує свою підтримку євроклубам в усій Європі, як основному інформаційному каналу Єврокомісії, що спрямований на молодь. Друге було зобов’язано ще у 2004 році сприяти створенню євроклубів при навчальних закладах згідно Державної програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції на 2004-2007 роки (згодом було додано Держкомтелерадіо, на підтримку "атлантичних клубів").

Реальну підтримку розвитку руху євроклубів надавали ряд проектів інституцій громадянського суспільства, за підтримки таких донорів, як Міжнародний фонд "Відродження", ПАУСІ, Фонд ім. Стефана Баторія, МЗС Польщі та інші. Однак, євроклуби в переважній більшості випадків залишались сам на сам зі своїми проблемами, відсутністю інформації, ресурсів, досвіду, підтримки, тощо. Постійної мережевої діяльності євроклубів не було, окрім окремих заходів, де такі мережі поставали ad hoc. Позитивним розвитком останнього часу є поява місцевих мереж євроклубів в деяких областях, на підставі досвіду яких розвивається всеукраїнська мережа європейських клубів.

Координаційна рада

З метою координації місцевих мереж євроклубів, що сприятиме більш ефективній мережевій діяльності на національному рівні та створення підвалин для подальшої інституціоналізації мережі як неприбуткової громадської молодіжної організації з всеукраїнським статусом, створюється Координаційна рада, що складатиметься з представників (координаторів) обласних мереж євроклубів. Від областей, де місцеві мережі ще не створені, пропонується залучити керівників найбільш активних євроклубів, чи організацій, які сприяють розвитку євроклубів – із завданням створити обласну мережу, куди будуть запрошені всі місцеві євроклуби.

Серед першочергових завдань Координаційної ради: налагодження випуску інформаційного видання мережі євроклубів, створення якнайбільш повної бази даних євроклубів України, а також затвердження стратегії розвитку Української мережі європейських клубів на найближчі роки.

Окрім Координаційної ради, в майбутньому пропонується створити Наглядову раду, до якої будуть запрошуватись особи, що надають значну підтримку євроклубам, сприяють розвитку інституційної спроможності та мережевої діяльності євроклубів.

Вісник "Євроклуб.ua"

Вісник "Євроклуб.ua" – електронне видання Української мережі європейських клубів, мета якого – сприяти мережевій діяльності вітчизняних молодіжних євроклубів шляхом налагодження обміну інформацією між ними, координації та надання їм інформаційної, методичної та організаційної підтримки. Чергові номери Вісника виходитимуть що два тижні, висвітлюючи роботу мережі європейських клубів, важливі новини та оголошення. Час від часу будуть виходити позачергові (спеціальні) випуски Віснику, які будуть присвячені певній темі (наприклад, роботі певного клубу, або певному проекту, спрямованому на розвиток руху євроклубів).

Для підписки на Вісник української мережі європейських клубів "Євроклуб.ua" необхідно надіслати повідомлення на е-пошту [email protected] з поміткою "Subscribe". В тексті повідомлення необхідно вказати ПІБ, повні контактні дані (включно з мобільним телефоном й е-поштою), організацію, посаду і область. Попередні випуски та додаткові можливості доступні на сторінці Української мережі євроклубів: http://groups.google.com/group/ukraineuroclubs.

База даних євроклубів

Пілотна версія бази даних євроклубів України, що в майбутньому планується як найбільш повне джерело інформації про молодіжні європейські клуби, засіб знаходження контактів та реалізації співпраці, вже доступна в електронному форматі. Створена база даних є найбільш повною на сьогодні, однак, є лише першим етапом на шляху до динамічної бази даних, що відповідатиме дійсному стану розвитку вітчизняного руху євроклубів.

Основна сторінка бази даних призначена для інформації про найбільш розвинуті євроклуби (з якими є постійний зв’язок, які надали вичерпну інформацію про свою діяльність), а також про проектну групу та учасників Координаційної ради Української мережі європейських клубів. Інші сторінки бази даних містять інформацію про обласні мережі європейських клубів.

Планується, що оновлення бази даних відбуватиметься регулярно (не рідше 1 разу на місяць) на підставі нових відомостей про європейські клуби, на основі принципу само-звітування (євроклуби самі надсилають інформацію про себе). Запити про інформацію будуть також направлятися до євроклубів, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Оновлення основної сторінки буде здійснюватися проектною групою. До основної сторінки будуть включатися клуби, що надіслали повну інформацію про себе, включно з контактами, презентацією PowerPoint, звітом про діяльність, брошурою, списком партнерів, статутом. <

Оновлена (пілотна) версія Бази даних Євроклубів України

Стратегія розвитку

Стратегія розвитку Української мережі європейських клубів на 2008-2012 роки готується у зв’язку з необхідністю комунікації цілей та завдань Української мережі європейських клубів як до самих євроклубів, так і до майбутніх партнерів та донорів. Наявність стратегічного документу, в обговорені та утвердженні якого взяли участь максимальна кількість євроклубів, сприятиме, в свою чергу, максимальному залученню євроклубів до реалізації мети та завдань, визначених цією Стратегією. Ця співучасть у єдиній справі сприятиме мережевій діяльності євроклубів, призведе до реалізації ідеї мережі європейських клубів України.

Пропозиції до Стратегії розвитку Української мережі європейських клубів на 2008-2012 роки можуть містити ідеї щодо сучасного стану розвитку руху євроклубів в України, оцінки ефективності наявних мереж (обласних, регіональних, загальнонаціональної, якщо такі є), першочергових завдань Мережі, стратегічних напрямів розвитку європейських студій та руху євроклубів в Україні, пропозиції щодо перспективних напрямів проектної діяльності Мережі євроклубів, включно з проектами, що вже реалізуються місцевими євроклубами (чи організаціями, що сприяють їх діяльності), а також перспективні теми для діяльності євроклубів (наприклад, "Міжкультурне спілкування" у 2008 році – згідно теми проголошеного в Європейському Союзі 2008 року "роком міжкультурного спілкування").

Пропозиції просимо надсилати на е-пошту: [email protected] з поміткою "Strategy". Кінцевий термін для надання пропозицій – 10 лютого 2008 року.

* * * * *

Українська мережа європейських клубів є мережевою ініціативою для євроклубів Всеукраїнської громадської організації "Українська асоціація європейських студій" (УАЄС), який є відкритим для всіх, хто сприяє посиленню спроможності європейських та атлантичних клубів в Україні.

Українська асоціація європейських студій – провідна загальнонаціональна організація, що має на меті об’єднання викладачів євростудій та фахівців у сфері європейської інтеграції. Створена у 2006 р. та зареєстрована у лютому 2007 р., УАЄС має близька 20 осередків в областях України, входить до Світової асоціації євростудій (ECSA-World). Інтернет сайт УАЄС
: europa.org.ua.

Додатки: База даних євроклубів України

Перше число Вісника "Євроклуб.ua"

Друге число Вісника "Євроклуб.ua"

Третє число Вісника "Євроклуб.ua"

Вісник "Євроклуб.ua" - №4

"Євроклуб.ua" - №5
© 2007 – 2009   Портал "Європейський простір". Використання матеріалів вітається за умови гіперпосилання: http://eu.prostir.ua

Украина онлайн
      Украинский портАл   
      META-Ukraine