EN 

Партнери

Міжнародний фонд «Відродження»

МФВ є найбільшою національною доброчинною громадською організацією в Україні. Завдання Фонду - фінансово та організаційно сприяти становленню демократичного, відкритого суспільства в Україні шляхом підтримки значущих для його розвитку громадських ініціатив. Належить до мережі фундацій Джорджа Сороса.
Представництво Європейської Комiсiї в Українi та Бєларусі

Представництво має статус дипломатичної місії та офіційно представляє Європейську Комісію в Україні. Головними завданнями в діяльності Представництва є: cприяти політичним та економічним зв’язкам шляхом підтримання ефективного діалогу з урядовими установами та підвищення поінформованості про Європейський Союз, його установи та програми; відстежувати впровадження Угод про партнерство та спiвробiтництво між Україною та ЄС; інформувати громадськість щодо розвитку Європейського Союзу, роз’яснювати та відстоювати окремі аспекти політики ЄС.

Національний інститут стратегічних досліджень

НІСД є науково-дослідною установою аналітично-прогнозного супроводу діяльності Президента України, Секретаріату Президента України та дослідження фундаментальних проблем розвитку українського суспільства.
Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України

НЦЄАІУ - є дорадчим органом при Президентові України. Основними завданнями Національного центру є підготовка висновків і рекомендацій щодо здійснення стратегічного планування та проведення єдиної державної політики у сфері інтеграції України до НАТО; розроблення системного підходу до поглиблення співпраці України з НАТО і підготовки проектів програмних документів стосовно подальшої інтеграції України до НАТО; вдосконалення нормативно-правового регулювання євроатлантичних процесів.


Фонд Конрада Аденауера

Німецький політичний Фонд, який має свої представництва у понад 120 країнах світу. З 1994 року Представництво Фонду в Україні супроводжує процеси політичної, економічної та суспільної трансформації. Діяльність Фонду зосереджується у таких напрямках: програма-діалог з розвитку демократії, правової держави та функціонуючого громадянського суспільства; програма-діалог з європейської і євроатлантичної інтеграції та програма-діалог із соціальної ринкової економіки.
Міжнародний центр перспективних досліджень

МЦПД - незалежна дослiдницька органiзацiя, яка має на метi запроваджувати в Українi та iнших пострадянських державах концепцiю та процедури публiчної полiтики як запоруку ефективної демократiї.
Центр миру, конверсії та зовнішньої політики

ЦМКЗПУ – неприбутковий незалежний аналітичний центр. Основні напрямки діяльності включають проведення аналітичних досліджень та публікацію доповідей з питань зовнішньої політики України, інтеграції до євроатлантичних структур, а також її політичного і економічного розвитку, реалізацію міжнародних проектів, діалог з владними структурами України з метою здійснення громадського впливу на процес прийняття рішень.
Фонд «Демократичні ініціативи»

«ДІ» - неприбуткова, недержавна, аналітична організація, яка підтримує перехід до повноцінної демократії та розвиток громадянського суспільства в Україні. Фонд спеціалізується на аналізі громадської думки, аналізі соціальних і політичних тенденцій, проведенні семінарів та навчань для журналістів і політиків, міжнародних обмінах.
Лабораторія законодавчих ініціатив

Добровільна незалежна інституція для розробки суспільно-політичних та економічних концепцій демократичної, правової держави, розбудови правового поля в Україні, дослідження діяльності єдиного органу законодавчої влади України - Верховної Ради України, сприяння здійсненню демократичних перетворень тощо.


© 2007 – 2009   Портал "Європейський простір". Використання матеріалів вітається за умови гіперпосилання: http://eu.prostir.ua

Украина онлайн
      Украинский портАл   
      META-Ukraine